Ντυθείτε καλά μετά το μασάζ.

Ντυθείτε καλά μετά το μασάζ.

Ντυθείτε καλά μετά το μασάζ.

Ντυθείτε καλά μετά το μασάζ.