τιμω τον θεό που έχεις μέσα σου

τιμω τον θεό που έχεις μέσα σου

τιμω τον θεό που έχεις μέσα σου

τιμω τον θεό που έχεις μέσα σου